A Czövek Erna Alapfokú Művészeti Iskola a pandémia idején

A zsámbéki tagintézménnyel együtt 430 növendéket képeznek a város művészeti iskolájában, nagyrészt személyesen, hagyományos formában, kisebb részt távoktatás keretében.