30 éve szabadon

2020. május 2. Ma 30 éves az első szabad Országgyűlés. Harminc évvel ezelőtt, 1990. május 2-án állt helyre a szovjet megszállók és magyarországi kommunista csatlósaik által 1947-ben felszámolt magyar alkotmányos parlamentarizmus jogfolytonossága. Az új Országgyűlés alakuló ülésén választotta meg tisztségviselőit: az elnököt, az alelnököket és a jegyzőket. A házelnöki tisztségre Göncz Árpádot javasolták, aki megválasztásával ideiglenesen (három hónapig) a köztársasági elnök feladatait látta el. A házelnöki teendőket az első alelnökké választott Szabad György látta el. Göncz Árpád ideiglenes köztársasági elnökként az első szabad választáson győztes MDF elnökét, Antall Józsefet kérte fel kormányalakításra.