A jó tanár hiteles értékmintát jelent

2021. június első vasárnapján azoknak mondhatunk köszönetet, akik társadalmi, szellemi és kulturális fejlődésünk alappillérei.

Kedves nagykovácsi nevelők, kedves pedagógusok, kedves pedagógia munkát segítők! Önöket köszöntjük, Önöket köszöntöm ma!

Csermely Péter biokémikus szavaival élve „a jó tanár (…) hiteles értékmintát jelent.”

Tudjuk, mindent felülmúló hatása van egy-egy pedagógus személyiségének. Bizonyára mindenki fel tudná idézni gyermek- vagy ifjúkorának meghatározó pedagógus személyiségét, ahogyan én is a mai napig emlékszem az általános iskolai tanítómra, aki az első napokban segített beilleszkedni az iskola szociális közegébe. Megtanította az olvasás, számolás alapjait. De nem tudom elfelejteni a középiskolai magyar tanáromat sem, aki a felsőfokú felvételimre készített a gimnáziumban. Ők, Önök azok a személyek, akik még a tantermek falain kívül is tanítanak mindannyiunkat – egy gesztussal, egy megnyilvánulással, egy erkölcsi állásfoglalással. És miközben elmondom ezeket a gondolatok, tudom, hogy az Önök fejében más gondolatok kavarognak. Jól tudom, hogy Önök nem várják el a nyilvános köszöntéseket. Nem a rivaldafényre törekednek. Csendben, a háttérben szeretik végezni munkájukat. Helyi döntéshozóként arra törekszünk, hogy az oktató-nevelőmunka egyre jobb körülmények között folyhasson. Igyekszünk megteremteni az infrastrukturális feltételeket a bölcsődeépítéssel, az iskolabővítéssel. Ezek fontos lépések annak érdekében, hogy komfortosabban érezzék magukat a nagykovácsi gyerekek, pedagógusok, szülők egyaránt.

Kedves nagykovácsi pedagógusok, kedves pedagógia munkát segítők!

Polgármesterként azon dolgozom, hogy az Önök munkáját minden lehetséges eszközzel támogassam, és segítsem a saját hatáskörömben. Azon, hogy a Nagykovácsiban élő gyermekek számára biztosítani tudjuk a magas színvonalú, korunk kihívásaira reagálni tudó, piacképes oktatást. Hálás vagyok, hogy Önök ezen tudás átadásának kulcsfontosságú szereplői. Hiszen félig sem olyan fontos az, amit tanítanak gyerekeinknek, mint az, ahogyan tanítják. Amit az iskolában tanultunk, annak legnagyobb részét elfelejtjük ugyanis, de a hatás, melyet egy jó oktatási rendszer és egy jó pedagógus szellemi tehetségünkre gyakorol, megmarad.

Kiszelné Mohos Katalin

Nagykovácsi polgármestere