Képviselő-testületi ülés

Napirendi pontok:
1. Döntés Budakeszi, Árnyas utca és Gábor Áron utca – Kert utca közötti lépcső és út közvilágítási fejlesztéséről
2. Döntés a Gördülő Fejlesztési Terv (2017-2031) Felújítási és pótlási tervmódosítás tudomásulvételéről
3. Döntés a helyi építési szabályzat módosításának indításáról
4. Döntés a Budakeszi Városközpontban felállított ideiglenes jégpálya üzemeltetésére vonatkozó vállalkozói szerződés módosításáról
5. Döntés a Darányi településrész utcáinak, valamint a Harmadfű utca és a Liliom utca koncepció tervének elkészítéséről
6. A közbiztonság kérdése
7. Az orvosi rendelő felújításával kapcsolatos helyzetről szóló tájékoztató

Budakeszi, 2018.01.09.