Képviselő-testületi ülés, Páty 2019. 05. 29.

Napirendi pontok:
1. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza – Páty nyári napközi táborral kapcsolatos kérelméről
2. A helyi civil szervezetek 2019. évi pénzügyi támogatásának elbírálásáról
3. Az “Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázathoz önrész biztosításáról
4. A Dr. Pózmán Ilona háziorvossal megkötött feladat ellátási szerződés módosításáról
A BOCSKAI ösztöndíjak elbírálásáról