Képviselő-testületi ülés Páty, 2020. 09. 30.

Napirendi pontok:

1. Személygépkocsi vásárlásához előirányzat biztosításáról 2.

A bölcsőde intézményvezetői állására kiírt pályázatról