Képviselő-testületi ülés Páty, 2020. 10. 28.

Napirendi pontok:

1. Páty, Levendula u. 17-21. sz. alatti épület részleges felújítására beérkezett árajánlatokról

2. A teljes eljárással folyó településrendezési eszközök módosításának véleményezési szakaszához kapcsolódó partnerségi egyeztetési eljárás lezárásáról

3. Az illegális hulladéklerakók felszámolásáról