Képviselő-testületi ülés Piliscsaba, 2020. 09. 22.

1.Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott határozatokról

2.Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

3.Zárt ülésen hozott határozatok ismertetése (szóbeli)

4.Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről (szóbeli)

5.Beszámoló Piliscsaba Város Önkormányzatának adóügyi tevékenységéről (II. negyedév)

6.Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete által benyújtott pályázatokról szóló beszámoló elfogadása

7.Az Önkormányzat és intézményeinek 2020. évi költségvetéséről szóló3/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosítása

8.Beszámoló a 2020. évi költségvetés I. félévi teljesüléséről

9.I-VII. havi pénzforgalmi beszámoló és kérelmek

10.02/8 hrsz-ú ingatlan művelésből történő kivonása

11.Beszámoló környezetvédelmi alap felhasználásáról

12.Ligeti Főzőkonyha kérelme

13.Közérdekű muzeális kiállítóhely regisztrációja

14.Közmeghallgatás időpontjának és napirendjének meghatározása

15.A 1089 hrszú ingatlanra vonatkozó (Magyar Telekom bázisállomás) bérleti szerződés meghosszabbítása

16.A 1216/1 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó (Vodafone Magyarország Zrt) bérletiszerződés meghosszabbítása

17. Közlekedési infrastruktúra (Kálmán király útja) megvalósítása – tervező kiválasztása (utánküldés)

18. A téli hó és csúszásmentesítés

19. Általános iskolai felvételi körzethatárokra vonatkozó nyilatkozat (utánküldés)

20. Egyebek