Képviselő-testületi ülés Tinnyén

Képviselő-testületi ülés Tinnye, 2019. 04. 24.

Napirendi pontok:
A Pilisvörösvári Rendőrőrs 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolója
Az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosítása
Az önkormányzat 2018. évi költségvetési beszámolójának elfogadása
Orvosi rendelő pályázat beadásával kapcsolatos döntés
Iskola igazgatói pályázat véleményezése
Lejárt határidejű határozatok
Egyebek