Képviselő-testületi ülés Törökbálint, 2020. 10. 22.

1a. Rendeletek Javaslat az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet soron következő módosítására

1b. Rendeletek Javaslat a szociális gondoskodás keretébe tartozó települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának és felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 9/2018. (VI.29.) rendelet módosítására

2. Javaslat a bizottságok elnökei, tagjai, a tanácsnokok és a Törökbálinti Sport és Üzemeltető Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági tagjainak megválasztására

3. Javaslat a Törökbálint Közbiztonságáért és Fejlesztéséért Közalapítvány kuratóriumi tagjainak megválasztására

4. Javaslat a tervzsűri létrehozásáról szóló normatív határozat elfogadására

5a. Intézményi ügyek Javaslat a Törökbálinti Sport és Üzemeltető Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatának elfogadására

5b. Intézményi ügyek Tájékoztató a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról szóló 2020. évi XXXII. törvény végrehajtásáról; Javaslat a Volf György Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény intézményvezetőjének illetményemelésére, valamint a Volf György Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény dolgozóinak bérrendezésére

5c. Intézményi ügyek Beszámoló az óvodák 2019/20-as nevelési évben végzett munkájáról; a 2020/21-es nevelési év munkatervének elfogadása

5d. Intézményi ügyek Javaslat csoportos egészségbiztosítási szerződés megkötésére a Medicover Försäkrings AB Magyarországi Fióktelepével

6a. Sürgősségi indítványok Csatlakozás a Szabad Városok Szövetségéhez (sürgősségi indítvány)

6b. Sürgősségi indítványok Javaslat városi klímastratégia terv elkészítése ütemezésének jóváhagyására (sürgősségi indítvány)

6c. Sürgősségi indítványok Részvétel a „Települési önkormányzatok számára az illegális hulladéklerakók felszámolására 2020” című pályázaton (sürgősségi indítvány)

7. Képviselői önálló indítványok A Levendulás erdősítésének előmozdítása (képviselői önálló indítvány)

8a. Településfejlesztési ügyek Javaslat a Bajcsy-Zs. úton, a Jókai utca és a Petőfi utca közötti szakaszon történő járdaépítésre

8b. Településfejlesztési ügyek Javaslat a helyi közösségi közlekedés biztosítása érdekében az OMI Kft-vel szerződés hosszabbításra

8c. Településfejlesztési ügyek Javaslat a helyi közösségi közlekedés menetrendjének finomhangolására a VOLÁNBUSZ Zrt-vel való tárgyalásokhoz

8d. Településfejlesztési ügyek Javaslat a Környezetvédelmi Alap 2020. évi felhasználására

9a. Tájékoztatók, beszámolók Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

9b. Tájékoztatók, beszámolók Beszámoló a pénzügyi táblák helyzetéről (határozati javaslatot nem tartalmaz)

9c. Tájékoztatók, beszámolók Beszámoló a folyamatban lévő – jelentősebb – beruházási és vagyongazdálkodási feladatokról

10. Egyebek (kérdések, bejelentések)

11a. Közbeszerzéssel kapcsolatos ügyek Tájékoztató a „Piac kialakítása Törökbálinton” tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatos vizsgálat eredményeiről

11b. Közbeszerzéssel kapcsolatos ügyek Javaslat a „Törökbálint közlekedési koncepciója“ tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására