Március 15-e a mai napig érvényes üzenetet hordoz számunkra, herceghalomiak számára is!

MÁRCIUSI IFJAK, PILVAX KÁVÉHÁZ, 12 PONT, LANDERER NYOMDÁJA, KOKÁRDA – megannyi jól ismert szó, amelyek 173 év elteltével egyetlen jelképpé váltak: nemzeti szabadságunk szimbólumává.

Tisztelt herceghalomiak! Tisztelt ünneplő  Lakosság!

173 évvel ezelőtt, 1848. március 15-én értelmiségi ifjak vezetésével Pesten kitört a forradalom, elindítva ezzel Magyarország másfél éves szabadságküzdelmét. A forradalmárok tudták, hogy a császáriak túlereje óriási, mégsem hátráltak meg. Életük árán cselekedtek, küzdöttek, együtt, egységesen a magyar szabadságért. Tettük értékét még a szabadságharc legyőzésének tragédiája sem gyengítheti. Akkor gyógyíthatatlan sebnek tűnt mindaz, amit a forradalom megtorlása ejtett hazánkon, de a nemzeti öntudatra ébredés segített a gyógyulásban. Rengeteget tanulhatunk tőlük, őseinktől: kitartást, öntudatos cselekvést, összefogást.

….

Bár idén már 161. éve emlékezünk nemzeti ünnepként március 15-re, mégis mai napig érvényes üzenetet hordoz számunkra, herceghalomiak számára is.

Kicsikkel és nagyokkal, fiatalokkal és idősekkel, anyaországi, erdélyi, kárpátaljai, délvidéki és felvidéki magyarokkal együtt nemzetiszín szalagot tűzünk ma a mellünkre, fejet hajtva emlékezünk. Emlékezünk a Márciusi Ifjakra, hogy csak néhány nevet említsek: Petőfi Sándorra, Irinyi Józsefre, Jókai Mórra, Vajda Jánosra, Vasvári Pálra, Vidats Jánosra, és illő, hogy a névtelen hőseink előtt is fejet hajtsunk.

De nemcsak emlékeznünk kell, meg is kell élnünk a nemzet ünnepét, hiszen minden ünnep annyit ér, amennyit megélünk belőle! Tavaly és idén is a pandémia miatt másképp, kicsit befelé fordulva, kicsit magányosan, közös ünnepségek nélkül; ki-ki otthon, a televízió vagy az internet előtt élte, éli át az ünnep pátoszát. Épp ez ad most lehetőséget, hogy mi, hercegalomiak saját szemszögünkből is értékeljük és újraértelmezzük március 15-ét, megértsük és magunkkal vigyük annak 2021-re érvényes üzenetét!

 

Számomra mit jelent március 15.?

Szüleimtől, nagyszüleimtől sokat hallottam azokról a rendszerváltás előtti megemlékezésekről, amelyek nem voltak méltóak március 15-éhez. Például, amikor a szovjetek által MEGSZÁLLT MAGYARORSZÁGON ünnepelték a SZABADSÁG és FÜGGETLENSÉG nemzeti ünnepét… vagy az 1972-es év, amikor már rendőri atrocitásokról is lehetett hallani. Számomra ez SEMMIKÉPP NEM az IGAZI március 15., ez semmiképp nem a nemzeti szabadág ünnepe.

Számomra március 15. a békés emlékezést, méltó ünneplést jelenti.

A legnagyobb magyar, gróf Széchényi István szavaival élve: “Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn.”

Március 15. számomra a múlt tanulságaival együtt magában hordozza az átértékelés, az öntudatos cselekvés és az összefogás üzenetét. Hogy azt tegyem, ami a közösségünk, az Önök, mindannyiunk számára a legjobb és leghasznosabb. Rendkívül nehéz év van mögöttünk, de Herceghalom él, és élni akar. Élni akar lehetőségeivel, élni akar a helyi emberekben lévő kurázsival, a közösség erejével, az újranyitás reményével. Öntudatos cselekvéssel, összefogással fontos stratégiai kérdésekben tudunk dönteni azért, hogy Herceghalom az maradjon, ami: csodálatos, zöld falu, az itt élők otthona, gyermekeink, unokáink élettere. Herceghalom maga a szabadság.

Március 15. a szabadság ünnepe. Szabadságé az egyén, a nemzet és a település szintjén is. Polgármesterként mi sem lehet számomra fontosabb, mint településünk szabadságának, szabad fejlődésének, szabad életterének a megőrzése.

Dolgozzunk azon közösen, hogy ez így is maradjon. 2021. legyen olyan év, amilyet Herceghalom megérdemel!

A Márciusi Ifjak 12 pontja előtt ott áll egy örökérvényű mondat, szolgáljon ez útravalóként mindannyiunknak: „Legyen béke, szabadság és egyetértés!” Ezt kívánom Herceghalomnak! Közösségünkben rejlő teremtő erő segítse utunkat, céljaink elérését!

 

Csizmadia Zsuzsa

Herceghalom polgármester