Piliscsaba, Páty, Tök és Törökbálint is részesül az ötmilliárd forint fejlesztési támogatásból

282 települési önkormányzat, összesen 4 998 504 420 forint összegű támogatásban részesült. A támogatást kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésére, felújítására, óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésére, felújítására vagy új sportlétesítmény létrehozására, valamint belterületi utak, járdák, hidak felújítására lehet felhasználni.

A megítélt támogatással 3 bölcsőde és 26 óvoda, 34 háziorvosi, 12 gyermekorvosi, 21 védőnői és 3 fogorvosi ellátást szolgáló épület vagy helyiség, továbbá 22 önkormányzati épület fejlesztése, felújítása valósulhat meg. Emellett 11 új sportlétesítményt alakítanak ki, valamint 18 meglévőt fejlesztenek a támogatásból.

A támogatott önkormányzatok közül 162 db 2.000 fő alatti település, 2.001-10.000 fő közötti települések száma 91 db, 29 db 10.000 fő feletti település. A legkisebb támogatást, 725 968 forintot Eperjes községnek ítélték meg, útfelújításra. A legmagasabb összegű támogatást – önkormányzatonként 30 millió forintot – 26 település nyerte el.

A támogatott önkormányzatok listája itt tekinthető meg:

http://www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium/hirek/otmilliard-forint-fejlesztesi-tamogatas-az-onkormanyzatoknak