Varga János atya karácsonyi köszöntője

https://youtu.be/BkCBhi4-kro
Olyan szép világ ez a Buda környéke. Mi emberek nem tudnánk ilyen szépet kitalálni, amilyet az Úristen komponált nekünk. Nekünk, akik ezen a vidéken élünk, sétálunk, sportolunk.
Karácsonykor köszönjétek meg az Úrnak ezt a szép világot! Legyen bennünk a hála és a köszönet minezért, ami körülvesz bennünket vagy amit megkapunk karácsony ünnepében.
Áldott ünnepeket kívánok!
Isten áldjon meg benneteket!
 
Varga János kanonok, érd. főesperes
a Budaörs Nepomuki Szent János plébánia plébánosa