Szerző
BKTV

Lakossági fórum Törökbálinton

Törökbálint Város Képviselő-testülete júniusi ülésén véglegesítette a településrendezési eszközök – településszerkezeti terv (TSZT) és helyi építési szabályzat (HÉSZ, szabályozási terv) – módosítás véleményezési [Tovább]