Budakeszi képviselő-testületi ülés – 2020. 01. 30.

 

Napirendi pontok:
1. Javaslat a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló 30/2011. (VI.1.) önkormányzati rendelet módosítására
2. Javaslat a közúti forgalmi rend változtatásáról szóló 14/2007. (IX. 26.) rendelet módosítására
3. Javaslat Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 32/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendeletének módosítására
4. Javaslat a Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli valamint a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi események esetén fizetendő díjakról
5. Javaslat az útépítés/útfelújítás lakossági támogatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról
6. Döntés a Képviselő-testület 2020. évi munkatervének elfogadásáról Polgármester
7. Döntés a Budakeszi Város Önkormányzata és a Budakeszi Város Német Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról
8. Döntés az építésügyi igazgatási hatáskör átkerüléséről a Pest Megyei Kormányhivatalhoz
9. Döntés bölcsődei feladatok ellátására Budajenő és Perbál Községek Önkormányzatával kötendő ellátási szerződések jóváhagyásáról
10. Döntés a bölcsődék és óvodák 2020. évi nyári zárva tartása tárgyában
11. Döntés a Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. felügyelő bizottsági tagjainak visszahívásáról, új tagok megválasztásáról továbbá a társaság Alapító Okiratának módosításáról
12. Döntés a 2020/2021-es nevelési évre szóló óvodai-bölcsődei beiratkozásról
13. Döntés a Budakeszi Bölcsőde intézményvezetői pályázat kiírásáról
intézményvezetői pályázat kiírásáról
14. Döntés a Budakeszi Polgármesteri Hivatal 2019. évi beszámolójáró
15. Döntés a területi védőnői ellátás, az iskolai védőnői ellátás, valamint az iskola-és ifjúságorvoslás alapellátás átadásáról a Budakeszi Egészségügyi Központ feladatkörébe
16. Döntés a Budakeszi Védelmi Centrum működtetési feladatainak ellátásáról
17. Döntés a 6 év alatti gyermekek nem kötelező védőoltásának támogatásáról
18. Döntés a piac terveinek elfogadásáról és a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás megindításáról
19. Döntés a Budakeszi Város Önkormányzata közétkeztetés tárgyú, folyamatban lévő közbeszerzési eljárásáról