Dr. Tóth Ferenc: Budaörs lakosságának érdekében

Dr. Tóth Ferenccel a 4. vk önkormányzati képviselőjével a 2021-es beruházásokról, fejlesztésekről beszéltünk. Évtizedes probléma oldódott meg a lakók számára a Hajnal utca rekonstrukciójával. A közel 100 millió forintos beruházással csatorna is megújult és járdaépítés is történt. A környék lakosai is elégedettek lehetnek, mert a Föveny utcától a Szerviz útig egy megújult gyöngyszemet, egy kisebb városrészt vehettek birtokba az ott élők. A Budafoki utca és az 1. Iskola közötti olykor sáros, latyakos ösvény helyére járdát építtetett az önkormányzat. Ezen járda köti össze a Budafoki utca felől érkezőket az uszodával is. A kutyafuttatóval kapcsolatos munkálatok befejeződtek, még vízitató is kialakításra került. A Budafoki utca rekonstrukciója (útépítés és vízelvezetés) is megtörtént a Tavasz utca és Mező utca közötti szakaszon. A Csillag utca és Szegfű utca közötti szakasz kivilágítása a gyalogosok biztonságérzetét javítja. A Csicsergő Óvoda játszóparkját megújították 150 millió Ft beruházással. A Vak Bottyán utcában parkolókat építettek.