Hanuka, a fény ünnepe

A zsidóság egyik legrégebbi jelképe, a menóra egy hétágú gyertyatartó, amely a Mózes által látott égő csipkebokrot szimbolizálja. Eredetileg a menóra olajlámpás volt, csak sokkal később, a gyertya feltalálása után vált gyertyatartóvá.

A menóra nem tévesztendő össze a hanukijának (hanukiah, chanukiah) nevezett nyolc plusz egy ágú gyertyatartóval, amely a makkabeusoknak a szír túlerőn i. e. 165-ben aratott csodálatos győzelmét ünneplő nyolcnapos ünnep, a hanuka jelképe.A legõsibb zsidó szimbólum kétségtelenül a hétágú gyertyatartó, a menóra. (Ez a szó héberül egyszerûen lámpást jelent.) Párhuzamosan fölfelé ívelõ fához hasonlít, amelynek ágai kétoldalt ölelik át a törzsbõl egyenesen felfelé ívelõ fõágat.

Már az idõszámításunk elõtti 15. században, Mózes korában is fontos szerepet töltött be: a pusztai Szentély középpontjában állt, s egyetlen percre sem aludhatott ki a lángja. (Az örök lámpás olaját a papok naponta pótolták.) A kor legkitûnõbb ötvöse, Becalél mester készítette színaranyból, drágakövekkel ékesítve a kb. 1 méter magas menórát. (Nevét ma képzõmûvészeti akadémia és múzeum õrzi Jeruzsálemben.) Forrás: Wikipedia

Hanuka, a fény ünnepe 8. gyertyagyújtás Áldást mond Kelemen Katalin rabbi.

Hanuka, a fény ünnepe 7. nap Áldást mond Kiss Henriett, a Rumbach utcai zsinagóga és közösségi tér igazgatója.

Hanuka, a fény ünnepe, 6. nap Áldást mond Fináli Gábor, a Hunyadi téri zsinagóga, az Ohel Avraham rabbija.

Hanuka, a fény ünnepe, 5. gyertyagyújtás, áldást mond Iványi Gábor lelkész, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség vezetője. A gyertyákat a Budakörnyéki Fejlődéséért Egyesület tagjai gyújták meg.

Hanuka, a fény ünnepe, 4. gyertyagyújtás, áldást mond Heisler András, a MAZSIHISZ elnöke

Hanuka, a fény ünnepe, 3. nap Budakeszi, Fő tér Áldást mond Fekete László, a Dohány utcai Zsinagóga főkántora.

Áldást mond: Kurucz Ákos, a Nyíregyházi Zsidó Hitközség rabbija. A 2. gyertyát Reich Tamással közösen gyújtják meg.

Szerdócz Ervin, az Újpesti zsinagóga főrabbija mondja az igét. Az első gyertyát Reich Tamás gyújtotta meg.