Képviselő-testületi ülés Budakeszi, 2020. 10. 08.

Napirendi pontok:

1. Döntés Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Budakeszi, 3016 hrsz.-ú ingatlanból terület résztulajdonjogának átadásával kapcsolatos 302/2020. (IX.24.) Kt. határozatmódosításáról

2. Döntés Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a kerékpárút létesítésével érintett ingatlanok egyes területrészeinek megvásárlásáról

3. Döntés a Budakeszi település kerékpáros forgalmának fejlesztése hivatás forgalmi közlekedésének javítása, Patak utca és a Farkashegyi repülőtér között kerékpárút kialakításával” című projekt megvalósításáról

4. Döntés a Budakeszi Bringapark második ütemének munkálatairól szóló Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő–testületének 267/2020. (IX.10.) Kt. határozat visszavonásáról

5. Döntés a Patak utcában található ivóvíz-vezeték és szennyvíz-vezeték cseréjéről és a vállalkozói park ivóvíz-vezeték bekötésének megépítéséről