Képviselő-testületi ülés, Páty – 2019. 03. 07.

Páty, 2019.03.07.

Napirendi pontok:
1. A határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről
2. A BOCSKAI szociális-ösztöndíjról
3. A BOCSKAI tanulmányi-ösztöndíjról
4. A Pátyon működő civil szervezetek 2019. évi támogatására pályázat kiírásáról
5. A Zsámbéki Premontrei Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola támogatási kérelméről
6. Az Utánpótlás Sportakadémia SE támogatási kérelméről
7. A Ferenczy Múzeumi Centrum támogatási kérelméről
8. Az önkormányzati rendészettel kapcsolatos kiadásokról
9. Páty Község Önkormányzat 2019. évi összesített Közbeszerzési Tervéről
10. A Hegyalja utca szilárd burkolattal való ellátása – közbeszerzési eljárás megindításáról
11. A Település Arculati Kézikönyv elfogadásáról
12. A település védelméről szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról
13. Településrendezési eszközök módosításáról 1. – Állami főépítészi eljárás keretében
14. Településrendezési eszközök módosításáról 2. – Tárgyalásos eljárás keretében
15. Településrendezési eszközök módosításáról 3. – Teljeskörű eljárás indításáról
16. A Közösségi Ház villamoshálózat korszerűsítéséről
17. Az OTP ATM 0-24 órás működéshez szükséges átalakításokról
18. A Torbágyi úti balesetveszélyes kanyarról
19. A Páty, Árpád utca 14. szám alatt lévő orvosi rendelő felújításáról
20. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató által készített éves költségelszámolásról
21. A jegyző beszámolója a hivatal 2018. évi tevékenységéről
22. Beszámoló az önkormányzat 2018. évi adóztatási tevékenységéről
23. Kisszelmenc település támogatásáról
24. A Zsoboki Bethesda Gyermekotthon és Szórványiskola Központ támogatásáról
25. Egyebek, önálló képviselői indítványok
26. Heller Tamás kérelméről – ZÁRT ÜLÉS