Képviselő-testületi ülés Páty, 2020. 10. 21.

1. A határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről

2. A 2021. évre vonatkozóan a köztisztviselői illetménykiegészítésről szóló rendelet elfogadásáról

3. A 2021. évre vonatkozóan a köztisztviselők illetményalapjáról szóló rendelet elfogadásáról

4. A tárgyalásos eljárással folyó, három részterületet érintő településrendezési eszközök módosításához kapcsolódó partnerségi egyeztetési eljárás lezárásáról

5. A Páty belterület, 949 hrsz-ú közterületen elárusító pavilon elhelyezéséhez kapcsolódóan tulajdonosi hozzájárulás megadásáról

6. Páty Község Önkormányzat 2020. évi összesített Közbeszerzési Tervének 2. módosításáról

7. Helyi autóbuszos személyszállítási szolgáltatás

8. A Páty, 3093 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vételi szándékról

9. A Páty, 205 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó vételi szándékról

10. Páty, Levendula u. 17-21. szám alatti épület részleges felújításáról

11. Páty Község Önkormányzatának Segítő célú személyi szállítási szolgáltatásáról

12. A bölcsőde alapító okiratáról

13. A Pátyi bölcsőde intézményvezetői állására kiírt pályázatról

14. Egyebek, önálló képviselői indítványok