Lakossági fórum a TSZT és HÉSZ kérdésekben

Összefoglaló a lakossági fórumról, melyet Budakeszi Város Önkormányzata 2018.05.14-én tartott a polgármesteri hivatalban a Budakeszi 0200/7, 0200/8 hrsz., a 2747 és 2746 hrsz. és a 2742/1 és 2742/2 hrsz-ű területek Településszerkezeti Tervének és a Budakeszi Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási tervének a részleges módosításával kapcsolatban. Magyarul az új vállalkozási terület, ahová a Lidl is költözik és a Telki felé vezető úton lévő borászat telkének alakításával kapcsolatos a fórum.

A teljes lakossági fórum itt tekinthető meg: