Óvodaépítés Budajenőn

Budajenő Község Önkormányzata 6 csoportos óvodát épít az oktatási-igazgatási központ területén, a Kossuth Lajos utcai oldalon (4-10. sz.), az önkormányzat által alapított és fenntartott nevelési intézmény, a Budajenő Óvoda elhelyezésére nagyobb és körszerűbb épületben.

Új óvoda Budajenőn Mivel az Óvoda kinőtte a régi épületet (ami elhelyezkedése és műszaki állapota miatt már nem bővíthető és nem újítható fel), új épület megvalósítása vált szükségessé, amely részben pályázati támogatásból valósítható meg. A beruházás értéke 662 millió forint, amiből a támogatás 400 millió forint, az önrész a járulékos kiadásokkal együtt 262 millió forint.

A beruházás fő célja, a megnövekedett és folyamatosan növekvő gyermek létszámra tekintettel, az Óvoda kapacitás bővítése (a jelenlegi 4 csoport helyett 6 csoport) és egyben korszerűsítése (azaz a jogszabályoknak és a modern nevelési céloknak megfelelő feltételek kialakítása az előírásoknak megfelelő méretű és kialakítású helyiségek, és akadálymentes épület megvalósításával).

A nagyobb épület lehetővé teszi, hogy az Óvoda a nevelési programjának megfelelően fogadni tudjon 2,5 éves korú, illetve SNI gyerekeket is. Az ellátott gyermekek létszámának növekedése új munkahelyek teremtését eredményezi, illetve elősegítheti a nők (anyák) munkába állását is.

Budajenőre nagy számban költöznek fiatal házaspárok, és sok gyermekes családok. Az építkezések száma alapján napjainkban tovább nő a betelepülők száma. A jó minőségű óvodai szolgáltatás ösztönző hatással van a családok településünkön való letelepedésre.

Az ünnepélyes alapkőletétel időpontja: 2019. február 19. 

A tervezett épület 1251 m2 hasznos alapterületű (+padlás 243 m2), kétszintes, részben zöldtetős. Főbb helyiségei: 6 csoportszoba mosdókkal, tornaszoba, melegítőkonyha, sószoba, orvosi elkülönítő, logopédia, többcélú foglalkoztató, pedagógusi öltöző, mosdók, irodák, gépészeti helyiség, aula felvonó.  A játszókert 1630 m2 –en terül el.

A támogatás forrása: Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatás.

A támogató: Pénzügyminisztérium.

A támogatott beruházás megkezdésének időpontja: 2019. január 3.

A támogatott beruházás tervezett befejezésének időpontja: 2019. december 11.

Kivitelező: Ecosaving Energetikai és Építőpari Szolgáltató Kft. és KINAMÉ Építőpari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Budajenő Község Önkormányzata