Sulikörkép 2019: Perbáli Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola

A felsőtagozatosok épületének bővítése még hátra van, de két tanterem fűtésének korszerűsítése, a tornatermi parketta cseréje, az ebédlő szigetelése már megtörtént az intézményben.