Szent Jakabnak ajánlott Fenyőfalvi-kereszt szentelése

Makkosmárián, a Megyei útról induló Gesztenye sor tetején állt egykor a Schuster kápolna (Steinriegel kápolna). 1912-1913-ban épült, évtizedeken át búcsújáró helye volt az akkori, jobbára svábok lakta községnek. A kápolnát az 1970-es években lebontották, a hozzá tartozó területet felparcellázták. Ma már csak emlékekben él a régi szent hely. Ha valaki napjainkban a Megyei úton sétál, akkor – a régi kápolna helyéhez igen közel – a Gesztenye sor tetején egy keresztet láthat, ahova a közel százéves gesztenyefák között lehet felsétálni . Az eredetileg 1730-ban, Gyöngyösön állított keresztet 1945-ben a szovjet hadsereg egyik harckocsija darabokra lőtte. A kereszt restaurálását dr. Fenyőfalvi György végeztette el, majd hozatta budakeszi helyére 2017 októberében. A Gesztenye sorhoz közvetlenül kapcsolódó utcákban halad el a Szent Jakab zarándokút (Camino de Santiago zarándokút magyarországi szakasza), így adódott, hogy Szent Jakabnak ajánlják a keresztet. A korábbi adományok gyűjtése sikeres volt, így került sor nemrég a kereszt avatására, szentelésére.