Településfejlesztési lakossági fórum

Rendhagyó lakossági fórum a városfejlesztésről.
A témakörök az alábbiak voltak:
– Közlekedés (témavezető: Ohr Alajos alpolgármester)
– Önkormányzati gazdálkodás – gazdaságfejlesztés – pályázatok (témavezető: Cserép Zsolt, a pénzügyi osztály vezetője)
– Területfejlesztés – Makkosmária, Nagyszénászug, Darányi, Káposztás, Meggyes városrészek (témavezető: Páczi Erzsébet képviselő)
– Városüzemeltetés – infrastruktúra (témavezető: Szabó Ákos Péter képviselő)
– Oktatás – egészségügy – kultúra – intézményrendszer (témavezető: Bakács Bernadett alpolgármester)
– Közbiztonság – közterület-felügyelet – környezetvédelem (témavezető: Somlóvári Józsefné képviselő)
– Nagyberuházások (témavezető: Bánhidi László képviselő)

20 perc állt a lakosok rendelkezésére kérdések, javaslatok felvetésére, melyet a témafelelősök és segítőik válaszoltak meg.